top of page

Tantra boskiego przepływu

Shiva ~ Shakti

Królowa Shakti przewodzi tej podróży. U stóp i ponad jej głową sprawuje tron Śhiva - Król Nieba - Jasności i klarownej zgody na wszystko, co ludzkie i boskie jednocześnie. Razem stanowią Jedno. Razem podróżują. Razem odpoczywają. Razem otulą Nas w swych objęciach.

 

Sięgniesz gęstych miejsc i cienia.

Dotkniesz światła i odnowy.

Rozpuścisz lęk przed nieznanym.

Otworzysz drzwi ku błogości.

Tantra „Boskiego przepływu” to Ceremonia dla Ducha i Rytuał dla Ciała. To uhonorowanie Ciebie i wszystkiego czym jesteś. Co jest Ci poznane i niepoznane w sobie. To podróż. To droga. Niezmierzająca donikąd. I jednocząca wszystko.

 

W przekazie, który niosę jest wszystko. Wszystko, co potrzebne by przebudzić na nowo Seksualność, która jest zdrowa. Uduchowiona - to znaczy Świadoma. Mocna w przepływie. Która daje płomień i czyste światło. A Miłość rodzi się po drodze. Lecz na końcu tej podróży. Zobaczysz. Byłeś już tam. Byłaś już tu. Przebudzisz swoje dary. Odkryjesz magię. Alchemia stanie się Twym domem.

 

Czas trwania Ceremonii: do 3 godzin

Dar za Ceremonię i Rytuał uświęcenia
Boga ~ Bogini w Tobie :

 850 - 1050,-

Ceremonia zawiera w sobie:
~ Czas na medytację i wzajemne rozpoznanie siebie;
~ Praktykę świadomej pracy z energią poprzez oddech;

~ Ustalenie naszych wspólnych granic i rozmowę o Twoich potrzebach oraz intencji;

~ Omówienie zasad pracy z energią;

~ Rytuał masażu w duchu Tantry;

~ Czas na integrację po masażu;

~ Rytuał zamknięcia przestrzeni.

bottom of page