top of page

Czym jest Masaż Tantryczny i czego możesz spodziewać się podczas sesji Tantrycznej

Czym jest Masaż Tantryczny ?


Masaż Tantryczny jest holistyczną praktyką wewnętrznej transformacji. W swojej strukturze może obejmować zarówno pracę, dotyk i obejmowanie ciała na poziomie fizycznym i zmysłowym jak i również swoim postrzeganiem wykracza poza to, co materialne i zauważa poziomy bardziej subtelne człowieka. Jego eteryczność, duchowość, całe spektrum odczuć i emocji. 

Punktem wyjścia masażu tantrycznego i to jak będzie on przebiegał - jest miejsce w świadomości w jakim znajduje się człowiek przyjmujący masaż. Ponieważ Tantra postrzega człowieka holistycznie - nie wykluczając żadnej jego części i aspektów, które są w nim żywe na ten moment. 

Spotkanie z masażem tantrycznym to okazja do zagłębiania siebie w świadomości przepływu własnej energetyki. To podróż po ciele ale również po zakamarkach naszego duchowego świata - emocji oraz uczuć "wyższych" postrzeganych jako odmienne stany świadomości.

  • Dlatego jeśli potrzebujesz pracować ze sferą emocjonalną w sobie to masaż tantryczny jest narzędziem który pozwala zanurzyć się w ten świat, rozpoznać siebie w nim i dać sposobność ku transformacji energii postrzeganej jako określona emocja - na powrót - w czystą energię życiową. 


  • Jeśli potrzebujesz bardziej zadbać o potrzeby związane z fizycznym dotykiem, nakarmieniem siebie poprzez bliskość i dotyk to również masaż tantryczny może być narzędziem ku integrowaniu deficytów z poziomu podstawowych potrzeb,  ponieważ rytuał masażu tantrycznego może obejmować swoim zakresem całe ciało człowieka bez wyłączania żadnych miejsc i stref, co powoduje, że czujemy się w pełni zaopiekowani, w pełni zintegrowani i w pełni przyjęci przez samych siebie - dająć sobie właśnie taką formę doświadczenia. 


  • I w końcu. Masaż Tantryczny jest potężnym narzędziem ku transformacji i zmianie -  czego konsekwencją mogą być zmiany w naszej doczesności, w życiu codziennym czy określonej sferze życiowej. Ponieważ uruchomienie i świadome zarządzanie energią wzbudzoną podczas rytuału to możliwość doświadczenia siebie w przepływie - to znaczy w stanie świadomości bez blokad fizycznych, emocjonalnych lub mentalnych. Dzięki temu po takim masażu / sesji tantrycznej możemy odczuwać w życiu coziennym większą lekkość, sprawczość i chęć do działania. 


Masaż Tantryczny i Tantra jako taka prowadzi finalnie do doświadczania siebie i świata poprzez centralny ośrodek w nas - przestrzeń serca, w którym zaciera się osobowe "Ja".


Nasze indywidualne potrzeby zostają zintegrowane i rozpoczyznamy ścieżkę życia jako poszerzeni o potencjał i chęć otwierania siebie zarówno na bezwarunkowe dawanie i kochanie jak i przyjmowanie. Granice świata zewnętrznego i naszej osobowości w drodze praktyki łagodnie rozmywają się i rozpuszczją. A naszym domem staje się "wszystko co Jest". To znaczy znikają podziały na "Ja" i "Ty". Stajemy się jednym i drugim. Otwiera się przed nami ścieżka wewnętrznej i zewnętrznej wolności. To staje się BŁOGOsławieństwem do życia w nieustającym przepływie Rzeki Życia. 


Kim jest człowiek dający masaż tantryczny ?


Człowiek dający masaż tantryczny jest świadkiem naszego "teraz", naszej zmiany i transformacji. To świadomy przewodnik po świecie energii i tym, co niewidzialne z jednocześnie stabilnie ugruntowanym aspektem fizykalnym w sobie oraz w pełni zintegrowanym ośrodkiem serca. Wybierając dla siebie przewodnika w świecie Tantry warto mieć na uwadze w jakim miejscu w sobie jest ten, któremu Ty jako przyjmujący - powierzysz swoją istność na czas rytuału. Jak przebiega sesja Masażu Tantrycznego ?


Przebieg sesji Masażu Tantrycznego może różnić się w zależności od indywidualnej praktyki przewodnika/tantrycznego masażysty, którego wybierzesz dla siebie. Masaż Tantryczny może odbywać się na stole do masażu lub na macie czy wygodnym miękkim materacu. Rytuał Może odbywać się w pełnej nagości lub w pełnym ubiorze. Z użyciem dotyku fizycznego lub bez niego - wyłącznie na poziomie energetycznym. Dlatego jak widzisz Tantra nie wyklucza żadnej drogi i odnajduje sposób i techniki dostosowane do aktualnej postawy i stanu świadomości przyjmującego.  Jakie korzyści płyną z przyjmowania masażu Tantrycznego.


Masaż Tantryczny wspiera powrót do życia.
Otwiera nas na światy subtelne z jednoczesną integracją tego, czym jesteśmy na poziomie materii - instynktowności, zmysłowości i dzikości. Jest przewodnikiem ku wewnętrznej prawdzie, ku tym aspektom w nas, które chcą się ujawnić, i które chcą zostać zasilone przez żywą obecność nas samych. Masaż Tantryczny sprzyja otwieraniu siebie na własną cielesność, nagość, oczyszcza ze wstydów i lęków przed bliskością. Odkrywa miłość do nas samych. Pozwala rozpuścić wszelkie niepowodzenia związane z osobistą relacją ze sobą. To oznacza, że masaż tantryczny pozwala zbliżyć się do siebie a finalnie może poprowadzić nas do źródła, w którym wszelkie cierpienie rozpuszcza się, a my stajemy w sobie - w miejscu, które rodzi nas na nowo. Stajemy w przestrzeni w sobie, w której mamy wybór - doświadczać czy może pozostać w stanie błogiej ciszy. A może jedno i drugie :) 


___________

Dostępne spotkania w ramach Świątyni Serca:

Dotknij siebie Czule www.dotykobecnosci.com

____

Foto: Pixabay, Canva

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page