top of page

PraKtyKa wewnętRZnego Rozpoznania

Spotkanie online / offline

Czas spotkania oraz donacja w ramach wymiany za spotkanie ustalana indywidualnie po wypełnieniu wstępnego formularza zgłoszeniowego:

bottom of page