top of page

Pozwólmy sobie od czasu do czasu zapłonąć, aby móc pozostać świeżym.

Tantra to przepływ. Spotykamy się po to, aby dotknąć siebie w najbardziej pierwotnym miejscu. Uruchomić wewnętrzny potencjał i zasoby ku wewnętrznej transformacji.

Tantra służy zmianie. Oczyszczeniu. I często w związku z tym odrodzeniu. Odrodzeniu do nowej jakości w sobie. Do nowej umiejętności, do której nagle docieramy i która staje się dostępna.

Tantra daje możliwość zobaczenia siebie w wolności lub w niewoli. To na ile pozwolimy sobie czuć i eksplorować zależy od nas. Możemy poszerzać siebie i dawać sobie dostęp do miejsc wcześniej niepoznanych i ukrytych. Możemy przełamywać swoje blokady. Transformować wstyd, lęk, kłamstwa na swój temat, iluzje i opór, który zamyka nas na przepływ miłości i życia. 

Możemy zobaczyć siebie w prawdzie. W nagości. Bez oczekiwań i bez lęku przed oceną. Możemy pokazać wszystko czym jesteśmy. Przed samym sobą. Aby móc żyć pełniej. Radośniej. Szczęśliwiej. Abyśmy mogli budować na solidnych fundamentach swoje nowe życie. I pójść tam, gdzie tego potrzebujemy najbardziej. 

bottom of page