top of page

Tantra Relacji

Tantra relacji ..

To poszerzanie siebie w kontekście bycia w połączeniu. To odkrywanie siebie przed sobą samym, ale też przed drugim człowiekiem - tego, co aktualnie jest w nas żywe, co potrzebuje usłyszenia, zobaczenia, rozpoznania i nawiązania z tym bliższego kontaktu.

Tantra w relacji wspiera proces samopoznania oraz rozpoznawania siebie nawzajem. Pomaga otwierać swoje wrażliwe strony, czułe punkty i przestrzenie wewnątrz nas poprzez wzajemny szacunek dla odmienności dzięki otwartej komunikacji i chęci zgłębiania tego, o czym jesteśmy we wspólnej podróży.


Tantra daje wgląd do nas poprzez decyzyjność pójścia wciąż o krok dalej. Decyzyjność zrobienia pierwszego i drugiego kroku. Tantra w relacji zaprasza do wspólnej podróży a jednocześnie kieruje nas do swojego osobistego wnętrza, w którym najpierw rozpalamy ogień świadomości. Z tego miejsca wychodzimy do relacji z drugim człowiekiem. I rozpalamy jeszcze większy potencjał dzięki wspólnemu otwarciu siebie na siebie.

To pozwala nam budować mosty pomiędzy naszymi indywidualnymi częściami a finalnie zaprasza do doświadczania błogości poprzez zjednoczenie się na poziomie zarówno ducha jak i ciała fizycznego.


Tego uczymy się poprzez tantryczną praktykę. Bliskości ze sobą samym. A jednocześnie poprzez odkrywanie głębi w sobie zaczynamy otwierać się i pozwalać sobie na wychodzenie do świata z całym bogactwem w sobie. Dzięki temu możliwe są relacje oparte na wzajemny zrozumieniu, czułym słuchaniu siebie nawzajem i otwarciu siebie na pojmowanie różnorodności aż do wykształcenia w sobie umiejętności łączenia ich w wewnętrznej przestrzeni własnego serca.


Dzięki temu świat w którym żyjemy staje się naszym domem do którego chętnie zapraszamy innych ludzi. Budujemy tym samym społeczności. I zakładamy rodziny których gruntem i podstawą jest wewnętrzne zaufanie do przepływu, otwartość na nowe i szacunek dla różnicy zdań i światów w przestrzeni pojmowania mentalnego. To stwarza mozliwość kreacji nowego dzięki umiejętności budowania mostu pomiędzy tym co wewnątrz nas, a tym co w naszej ludzkiej percepcji odnosi się do świata zewnętrznego.


Jesteśmy połączonym algorytmem. Czy chcemy tego czy nie. Nasze oczy mogą pokazywać nam różnice jednak w końcowym rozrachunku - to, co przed nami jest tym, czym sami jesteśmy. A to co wewnątrz nas rodzi to, co na zewnątrz.


🍊 „Owoce tantrycznej relacji” 🍊


______

>> O żywej bliskości ✨

>> O tantrycznej relacji ✨

>> O nas w połączeniu ✨


Odkryj siebie na nowo 🌱

Zadbaj o dobry przepływ 🌀

Umów się na spotkanie

i zaproś Żywe i Radosne 🌷🌿

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page