top of page
Dotyk Obecności

Moją ścieżką jest bycie w obecności. Z miłością. W wolności dla przejawów ducha i ciała. W zgodzie z przepływem swobodnej kreacji i spontanicznej radości dla życia. Jestem tutaj, aby kochać. Aby czuć i tańczyć cały potencjał, którym jestem. Pragnę dzielić się tym, co we mnie najlepsze, tym co rozpoznałam jako swój dar. Tym co zasila, pozwala wzrastać, uczy, prowadzi i wspiera w kreacji, rozwoju duchowym i wzmacnia w ciele.

Widzę siebie jako kobietę, kroczącą mocno ścieżką Intuicji. To ona pozwala eksperymentować, doświadczać wielopoziomowo, i odkrywać niepoznane. To ona zaprasza po więcej i głębiej. Ona prowadzi aż do samego Źródła. 

W relacji z drugim człowiekiem zawsze staram się szukać połączenia, wspólnego mianownika i gruntu dla porozumienia i właściwej komunikacji. Tak, abyśmy mogli zbliżać się do siebie i zawiązywać relacje, które budują a jednocześnie pozwalają pozostać każdemu z nas wolnym i z dostępnością do własnej przestrzeni.

"Dotyk Obecności" jest dla mnie przestrzenią, w której odnajduję swoje dary, umiejętności i zasoby, którymi mam chęć dzielić się ze światem, z innymi ludźmi, i z Tobą.  Dlatego zapraszam Cię do niej ~ Kobieto, Mężczyzno ~ Ciebie, który być może jeszcze nie wie, o czym i gdzie jest. Będziemy odkrywać wspólnie to, jaką historię sobą niesiesz i to gdzie podąża cel i ścieżka Twojej duszy. Odkryjemy to, abyś mógł, abyś mogła ~ wypełnić i spełnić ~ Siebie i potencjał drzemiący głęboko w Tobie. 

Zaproś siebie w tę Podróż. 
Odkryj Niepoznane.

Z wdzięcznością dla Darów, którymi jesteśmy. ~ Justyna

CINZEL3 gold VI.png
bottom of page