top of page

SENSUAL - a deeply relaxing massage with love in the spirit of Tantra

Spotkanie z dotykiem zanurzające w zmysłowe odczuwanie siebie

Sensualny Rytuał Dotyku to wstęp do właściwej pracy tantrycznej, która obejmuje głębszą  pracę z energię. Rytuał Sensualnego Dotyku pozwoli Tobie zaprzyjaźnić się z własnym ciałem, rozgościć w przyjemności przyjmowania dotyku i w zaufaniu odpuścić kontrolę. 

Rytuał Sensualnego Dotyku skierowany jest do osób, które pragną rozkoszować się sobą. Swoją prawdą, lekkością bycia w ciele i zmysłowym jego odczuwaniu. Tantra pojawia się nieco później. Kiedy jesteśmy już gotowi. Otwarci. Rozpoznaliśmy siebie jako ludzkich i mamy jasno sprecyzowane cele, wartości i ścieżkę, którą chcemy podążać. 

Rytuał Sensualnego Dotyku jest furtką ku jeszcze głębszemu rozpoznaniu siebie. Stwarza możliwość otworzenia siebie na odczuwanie i kontemplacji przyjmowania przyjemności oraz uruchamiania zmysłowej natury w sobie.

Czas spotkania ustalane indywidualnie (min.2h)
Donacja z spotkanie i rytuał: 600 - 1250 zł

bottom of page