top of page

SENSUAL - a deeply relaxing massage with love in the spirit of Tantra

Podróż zanurzająca w naturę wewnętrznego dziecka.

To spotkanie z dotykiem uwrażliwiające na piękno stworzenia, którym jesteśmy. Pełne miłości dobro i ciepło płynie do Twojego ciała i serca  podczas trwania całego rytuału. Jesteś obdarowywany / obdarowywana czułą opieką i miłością  ku powrotowi do głębokiego czucia siebie i możliwości doświadczenia pełnego przyjęcia tego kim jesteś w swojej naturze.

Czas spotkania oraz donacja w ramach wymiany za spotkanie ustalana indywidualnie po wypełnieniu wstępnego formularza zgłoszeniowego:

bottom of page